Leasing i factoring

W spektrum naszej oferty znajdują się niezawodne instrumenty finansowe dla firm. Z pomocą naszego eksperta finansowego wybierzesz ten, który pomoże udoskonalić działalność Twojego przedsiębiorstwa.

Funkcjonalny leasing

Jest doskonałą alternatywną dla kredytu inwestycyjnego, pozwala na finansowanie projektów istotnych dla rozwoju firmy. Korzyści, które zyskujesz to:

 • pozyskanie nowych środków
 • poprawa płynności finansowej,
 • niewielki udział własny,
 • niewygórowane warunki dotyczące zdolności kredytowej,
 • profity podatkowe,
 • intraty księgowe,
 • niezmniejszona zdolność kredytowa.

Zależnie od swoich planów, możesz wybrać optymalne rozwiązanie biznesowe, dzięki któremu uzyskasz efekt dźwigni finansowej.

Leasing wykorzystasz, by sfinansować zakup:

 • nieruchomości – budynków, lokali użytkowych, magazynów, hal,
 • środków transportu – samochodów (osobowych, ciężarowych, dostawczych), aut specjalnych,
 • środków trwałych – nowych i używanych maszyn oraz urządzeń,
 • wyposażenia biurowego,
 • wyposażenia IT.

Po szczegółowym omówieniu sytuacji firmy oraz planów rozwojowych, wskażemy dogodną opcję:

leasingu operacyjnego – wtedy firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych, w związku z czym VAT naliczany jest z każdą ratą leasingową; zarówno jej część kapitałowa, jak i odsetkowa zaliczane są w koszty uzyskania przychodu. Umowa podpisywana jest na minimum 40% czasu amortyzacji środka trwałego. Korzyści dla Ciebie:

 • zmniejszenie podstawy opodatkowania,
 • możliwość przedłużenia umowy lub podpisania nowej;

leasingu finansowego – w tym przypadku leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, ponieważ przedmiot leasingu zaliczany jest do jego majątku. VAT w całości płacony jest wraz z pierwszą ratą. Koszty uzyskania przychodów zostają powiększone o części odsetkową raty oraz o amortyzację. Nie jest wskazywany minimalny okres trwania umowy. Twoje zyski:

 • podatkowe,
 • możliwość finansowania średnioterminowych i długich inwestycji;

leasingu zwrotnego – najkorzystniejszego przy optymalizacji zarządzania majątkiem, będącym w posiadaniu firmy. Pozwala on na uwolnienie środków zamrożonych w aktywach trwałych. Twoje profity:

 • zmniejszenie wysokości zobowiązań podatkowych,
 • dodatkowe źródło finansowania o pomniejszonym koszcie.

Nasz ekspert finansowy będzie też czuwał nad zebraniem kompletu dokumentów, potrzebnych do przeprowadzenia całego procesu.

Praktyczny factoring

To również dobra opcja zastępująca kredyt. Dedykowany jest przedsiębiorstwom ze stałą grupą odbiorców, ponieważ daje możliwość pozyskania środków obrotowych zamrożonych w należnościach handlowych. W takim układzie zyskujesz:

 • brak zobowiązań w postaci dodatkowych zabezpieczeń prawnych,
 • możliwość monitorowania należności handlowych,
 • sposobność windykacji zobowiązań biznesowych.

Biorąc pod uwagę specyfikę działania Twojej firmy, zaproponujemy optymalną formę:

 • factoringu pełnego – nie ma tu prawa regresu do firmy sprzedającej wierzytelność, niezależnie od tego, czy obowiązek zapłaty za fakturę jest przez dłużnika spełniony;
 • factoringu odwrotnego – wtedy zobowiązania wobec dostawców regulowane są na podstawie faktur przez nich wystawionych i zaakceptowanych przez odbiorcę;
 • factoringu eksportowego – dotyczy sytuacji, w których dłużnikiem jest odbiorca zagraniczny.

Eksperci finansowi usprawnią finansowe funkcjonowanie Twojej firmy

Analizujemy potrzeby zgłaszających się do nas przedsiębiorstw, ich strukturę majątkowa, sytuację finansową, by zaproponować zoptymalizowaną ofertę wykorzystania dostępnych instrumentów finansowych. Oczekiwania naszych Klientów są dla nas drogowskazem. Zapraszamy na spotkanie do naszego białostockiego biura, by zobaczyć, jakie szlaki możemy otworzyć przed Twoją firmą.