Kredyty firmowe

Staranie się o kredyt firmowy wymaga cierpliwości i sprawnego poruszania się wśród zawiłości związanych z formalnymi aspektami kredytowania. Dlatego naszą ofertę przygotowaliśmy tak, by do minimum ograniczyć udział przedsiębiorcy w całym procesie. Dzięki temu on zajmuje się rozwojem swojej działalności, a my – zorganizowaniem środków finansowych, które to umożliwiają.

Rodzaje kredytów firmowych

W zależności od tego, w jakiej sytuacji znajduje się Twoja firma, możesz ubiegać się o specyficzne sposoby kredytowania. W tej chwili polski system bankowy oferuje trzy typy kredytów.

KREDYT DLA NOWYCH FIRM – jak nazwa skazuje, dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy dopiero zaczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

 • Taka firma nie ma jeszcze ugruntowanej pozycji rynkowej, co pociąga za sobą większe ryzyko kredytowania. W związku z tym kredyt będzie charakteryzował się oprocentowaniem wyższym niż pozostałe kredyty firmowe, co oznacza, że wyższe są także całkowite koszty zobowiązania.

KREDYT INWESTYCYJNY – przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które chcą rozwijać bieżącą działalność.

 • Jest to uruchamiany jednorazowo lub w transzach kredyt długoterminowy – okres kredytowania może obejmować nawet 20 lat. Umożliwia realizowanie inwestycyjnych potrzeb firmy, takich jak: zakup udziałów w spółce, zakup rzeczowych aktywów trwałych, długoterminowych aktywów finansowych. Taki kredyt pokrywa 80-90% wartości inwestycji. W zależności od banku, może wymagać zabezpieczenia hipotecznego.

KREDYT OBROTOWY – udzielany jest firmom, które potrzebują kapitału, by pokryć najpilniejsze wydatki.

 • Ta forma kredytowania pozwala na zachowanie płynności kredytowej przez zapewnienie finansowania bieżącej działalności, obejmującej nagłe wydatki, zobowiązana typu bieżącego. Środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Okres kredytowania ustalany jest w zależności od potrzeb: może wynosić standardowo 12 miesięcy lub zostać wydłużony do 3 lat.
 • Przedsiębiorca może skorzystać z opcji rewolwingowej – wtedy kredyt może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany do wysokości ustalonego w umowie limitu.

Dla dobra firmy warto skorzystać z pomocy ekspertów finansowych

Dana oferta kredytowa może różnić się w zależności od baku. Dlatego należy zapoznać się z kilkoma i dopiero spośród nich wybrać tę, która da nam najwięcej korzyści. Współpracując z nami, masz pewność, że wytypujemy dla Ciebie najatrakcyjniejsze propozycje i pomożemy przygotować pełną dokumentację.

Jak wygląda procedura występowania o kredyt firmowy

Przebieg całego procesu omawiany jest indywidualnie w czasie spotkania z ekspertem finansowym w naszej białostockiej siedzibie. Schemat związany z kredytami dla firm wygląda jednak podobnie. Nasz ekspert będzie Ci towarzyszył na wszystkich poniższych etapach, poprzedzających uzyskanie kredytu.

 1. Analiza potrzeb i możliwości spłaty zobowiązania, ustalenie adekwatnej wysokości kredytu.
 2. Poświadczenie pozytywnej historii kredytowej firmy.
 3. Przygotowanie dokumentacji firmy, na którą składają się:
 • dane rejestrowe (NIP, REGON, wpis do KRS lub CEISG, umowa spółki),
 • dane finansowe, czyli udokumentowanie przychodów oraz dochodów w formie kopii deklaracji podatkowej za ubiegły rok na formularzach PIT28/36/36L oraz PIT/B oraz dokumentacja księgowa zależna od sposobu jej prowadzenia: 1) bieżące wydruki z księgi przychodów i rozchodów (księgowość na postawie KPiR), 2) bilans oraz rachunek zysków i strat (pełna księgowość), 3) deklaracja z US w sprawie podatku za rok obecny oraz deklarację VAT od początku bieżącego roku (karta podatkowa), 4) deklaracja VAT za bieżący rok wraz z PIT (ryczałt),
 • zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu ze składkami i opłatami,
 • w niektórych przypadkach także oświadczenie majątkowe właściciela oraz ustalenie zabezpieczenia (poręczenie, hipoteka, cesja na lokacie).

Sukcesy naszych Klientów traktujemy jak własne

Jesteśmy doskonale przygotowani do wykonywania swoich obowiązków. Do naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, poznajemy ich plany dotyczące prowadzenia firmy, potrzeby przedsiębiorstwa. Poświęcamy im czas i uwagę, dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, by zaproponować optymalne rozwiązania. Jesteśmy do dyspozycji w naszym biurze oraz telefonicznie – odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy wątpliwości, omawiamy możliwości. Powodzenie białostockich firm, które już skorzystały z naszych usług, jest dla nas źródłem zawodowej satysfakcji oraz motywuje nas do tego, by dawać z siebie wszytko.

Zapraszamy na konsultacje z naszymi ekspertami finansowymi – pomogą Ci zadbać o przyszłość Twojej firmy.

Napisz do nas

Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.
Odpowiadamy najpóźniej w 48 godzin!